Explore Jiangsu

Revenue impacts the experiences featured on this page, learn more.

Jiangsu Tourism: Best of Jiangsu

Essential Jiangsu

Destinations

Jiangsu Is Great For

Eat & drink

Art & history