We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province

Free Newsletter

Interested in Friesland Province?

We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Friesland Province each week.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Friesland Province Attractions | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Holiday Rentals | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Ameland Locations in Terschelling Locations in Wolvega


Akkrum Eernewoude Kimswerd Piaam
Allingawier Ferwert Kollum Poppenwier
Anjum Finkum Kortehemmen Reitsum
Appelscha Foudgum Koudum Rijs
Baaiduinen Franeker Leeuwarden Schiermonnikoog
Bakkeveen Goingarijp Legemeer Sexbierum
Balk Gorredijk Lemmer Sint Annaparochie
Bantega Goutum Makkinga Sint Nicolaasga
Beetsterzwaag Grou Makkum Sneek
Bitgummole Grouw Mantgum Sondel
Boazum Gytsjerk Marrum Stavoren
Boijl Hardegarijp Metslawier Stiens
Bollingawier Harich Moddergat Terherne
Bolsward Harkema Niawier Ternaard
Burdaard Harlingen Nijemirdum Twijzelerheide
De Tike Haule Noordwolde-Zuid Ureterp
Delfstrahuizen Hee Oldeberkoop Vlieland
Dokkum Heeg Oldeholtwolde Warfstermolen
Dokkumer Nieuwe Zijlen Heerenveen Olterterp Warten
Dongjum Hegebeintum Oostermeer Weidum
Drachten Hindeloopen Oosterwolde Westergeest
Earnewald Holwerd Oranjewoud Wijckel
Eastermar IJlst Oude Bildtzijl Wijnjewoude
Echten Itens Oudega Wirdum
Echtenerbrug Joure Oudemirdum Workum
Ee Kaard Oudkerk Zurich